Aktuelnosti
Aktuelnosti
Generalna skupštna CEENQA-e u Istanbulu
Istanbul, 23.-24.09.2022.godine - Generalna skupština Mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju centralne i istočne Evrope (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education CEENQA) i Radionica na temu „Neovisnost agencija za osiguranje kvaliteta“ održane su 23. i 24. septembra u Istanbulu. Domaćin ovih događaja bila je turska Asocijacije za evaluaciju i akreditaciju programa za obrazovanje nastavnika (Association for Evaluation and Accreditation of Teacher Education Programs EPDAD). U radu Generalne skupštine i Radionice učestvovao je pomoćnik direktora za osiguranje kvaliteta i član Izvršnog odbora CEENQA-e prof. dr Benjamin Muhamedbegović. Pored domaćina, učesnicima su se u uvodnom dijelu obratili i predsjednik Savjeta za kvalitet u visokom obrazoavanju Turske (Turkish Higher Education Quality Council YOKAK)  prof. dr Mushin Kar i prof. dr Franci Demšar predsjednik Izvršnog odbora CEENQA-e.
 
Zapažena izlaganja, propraćena kvalitetnom diskusijom tokom ovogodišnje radionice su imali predsjednik ENQA-e  Douglas Blackstok, Franci Demšar i Maja Milas iz  Nacionalne agencije Slovenije za kvalitet u visokom obrazovanju (NAKVIS).
 
Na Generalnoj skupštini, između ostalog, razmatran je finasijski izvještaj za 2021. godinu, Budžet za 2022. g., Izvještaj o Erasmus plus projekatima, te su birani novi članovi Izvršnog odbora.  Za predsjednika IO ponovo je jednoglasno izabran prof. dr Franci Demšar, direktor NAKVIS.a. Prihvaćen je i prijedlog Neovisne agencije za akreditacju i rangiranje Kazahstana (Independent Agency for Accreditation and Rating IAAAR) da bude domaćin sljedeće Generalne skupštine i Radionice na temu  on-line/hibridne akreditacije.
 
Po završetku ovih događaja pomoćnik Muhamedbegović se sastao sa predstavnicima YOKAK-a i EPDAD-a sa  kojima su okvirno dogovoreni elementi institucionalne saradnje u narednom periodu, kao i sa predstavnicima  Istanbul Medipol University, najbolje rangirane visokoškolske ustanove u Turskoj u oblasti medicine, a  koji su prošle godine posjetili Agenciju radi upoznavanja sa sistemom osiguranja kvaliteta u BiH i saradnjom sa BiH univerzitetima.