Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana 7. sjednica UO
Banja Luka, 21.10.2022.godine – Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održao je 7. sjednicu u Banjaluci.
 
Na sjednici, kojоm je predsjedavao prof. dr Suad Kunosić, između ostalog, je razmatrana informacija o  aktivnostima na donošenju dokumenta „Instrukcija o metodološkom okviru i principima za regulisanje postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa 1. i 2. ciklusa studija u Bosni i Hercegovini”.
 
Nakon diskusije, Upravni odbor Agencije donio je zaključke kojima se nalaže održavanje konsultativnih sastanaka sa predstavnicima tijela za osiguranje kvaliteta na visokoškolskim ustanovama. Konsultacije bi trebalo da budu održane u Mostaru, Tuzli i Banjaluci. Radna grupa za izradu predmetnog dokumenta je zadužena da, nakon završenih konsultacija, dostavi  Agenciji finalnu verziju dokumenta kako bi nakon toga prijedlog dokumenta bio upućen UO na saglasnost.