Aktuelnosti
Aktuelnosti
Radionica o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine učestvovala je na Radionici o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju, koja je održana 25. i 26. oktobra 2022. godine. godine, u Zagrebu. Radionicu je organizovala Inicijativa za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi (ERI SEE), u saradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencijom za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske (AZVO) , uz podršku Vijeća za regionalnu saradnju (RCC). Predstavnici Agencije bile su zamjenica direktora Irena Šiško i viša stručna saradnica za osiguranje kvaliteta Maja Macan.
 
Prvi dan bio je posvećen priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i prilika da učesnici razgovaraju o aktuelnostima u oblasti priznavanja visokoškolskih kvalifikacija za zapošljavanje u neregulisanim profesijama, sa akcentom na priznavanje inostranih obrazovnih kvalifikacija izbjeglica bez dokumenata.
 
Drugog dana, predstavnici Hrvatske i Slovenije predstavili su ostalim učesnicima svoja iskustva vezana za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i akreditacije, kao i primjere korištenja informacijskih alata za procese priznavanja i akreditacije. Predstavnice agencija za osiguranje kvaliteta imali su priliku da u okviru ove grupe razgovaraju o budućim planovima.
 
Pored Bosne i Hercegovine, radionici su prisustvovali i predstavnici Hrvatske, Slovenije, Srbije, Sjeverne Makedonije, Albanije, Crne Gore i Kosova*.
 
Prezentacije sa ovog događaja možete pronaći na sljedećem linku:

https://www.erisee.org/4062-2/