Aktuelnosti
Aktuelnosti
Imenovana Komisija za akreditaciju Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) imenovala je Komisiju domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
 
Rješenje o imenovanju stručnjaka doneseno je na prijedlog Agencije za akreditacije visokoškolskih ustanova Republike Srpske.