Aktuelnosti
Aktuelnosti
Treća Generalna skupština ENQA-e
Na Univerzitetu u Bazelu, Švajcarska, održana je 3. Generalna skupština Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta (ENQA). Događaj je oraganizovala ENQA u saradnji sa Švajcarskim centrom za akreditaciju i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.
 
Prvi dan Skupštine bio je posvećen prezentacijama i diskusijama  o aktuelnim i predstojećim projektima, te ključnim temama iz oblasti evropskog osiguranja kvaliteta. Drugog dana  zasjedanja,  Generalna skupština ENQA-e razmatrala je organizaciona i administrativna pitanja iz rada ove ugledne evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta.
 
Događaj u Bazelu okupio je preko stotinu učesnika, a Bosnu i Hercegovinu je predstavljao direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta mr sc. Husein Nanić.
 
ENQA General Assembly, 18-19 October 2012, Basel, Switzerland
18.10.2012. 22:48

ENQA General Assembly, 18-19 October 2012, Basel, Switzerland

PRATEĆA FOTO GALERIJA