Aktuelnosti
Aktuelnosti
Sedmi evropski forum osiguranja kvaliteta
Sedmi evropski forum osiguranja kvaliteta održan je od 22. do 24. novembra u Talinu, Estonija. Ovogodišnji forum čiji domaćin je bio Univerzitet u Talinu organizovali su Evropska asocijacija za osiguranje kvaliteta (ENQA), Evropska studentska unija (ESU), Evropska asocijacija univerziteta (EUA) i Evropska asocijacija institucija visokog obrazovanja (EURASHE).
 
Forum se bavio istraživanjem uticaja eksternog i internog osiguranja kvaliteta na politiku visokog obrazovanja i visokoškolske institucije. Tokom dvodnevnog rada apostrofiran je značaj razvoja dijaloga o osiguranju kvaliteta s ciljem kreiranja zajedničkog  evropskog razumjevanja osiguranja kvaliteta putem diskusija i mreže različitih učesnika ovog procesa.
 
Na događaju u Talinu  Bosnu i Hercegovinu je predstavljao direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Husein Nanić.