Aktuelnosti
Aktuelnosti
Radni sastanak sa predstavnicima visokoškolskih ustanova
Banjaluka, 27.12.2012. godine – U organizaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane su konsultacije sa predstavnicima visokoškolskih ustanova o prednacrtu Odluke o izmjenama i dopunama  kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Prednacrt dokumenta ranije je upućen u javne konsultacije nakon kojih je Agencija na osnovu pristiglih komentara i zahtjeva visokoškolskih ustanova upriličila i dodatne konsultacije.
 
Otvarajući radni sastanak direktor Agencije dr. sc Husein Nanić istakao je da  se razlozi za donošenje izmjena i dopuna kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova nalaze u potrebi za utvrđivanjem jasnih , transparentnih i pristupačnih kriterija za akreditaciju studijskh programa, te studijskih programa za učenje na daljinu. Želja Agencije je da kroz široke konsultacije dobijemo najkvalitetniji mogući dokument, a u tome nam je od ključnog značaja učešće visokoškolskih ustanova, zaključio je Nanić.
 
Predloženim dokumentom utvrđeno je sedam kriterija za akreditaciju studijskih programa i to:
 1. Obrazovni  ciljevi i ishodi učenja
 2. Nastavni plan i program (kurikulum)
 3. Ljudski resursi
 4. Studenti
 5. Fizički resursi
 6. Unutrašnje osiguranje kvaliteta
 7. Postignuti rezultati
Uz svaki od navedenih kriterija propisani su indikatori koji treba da utvrde ispunjenost svakog kriterija. Takođe su definisana četiri kriterija za akreditaciju studijskih programa za učenje na daljinu:
 
 1. Institucionalni kapaciteti
 2. Studijski program
 3. Ljudski resursi
 4. Fizički resursi
I za ove kriterije navedeni su indikatori na osnovu kojih se utvrđuje ispunjenost svakog kriterija. Nakon zavrešenih konsultacija, radna grupa Agencije analiziraće dobijene komentare i sugestije i  ugraditi ih u tekst dokumenta i priopremiti za dalju proceduru.