Aktuelnosti
Aktuelnosti
Objavljene izmjene i dopune Odluke
U „Službenom glasniku BiH“, broj 3/13 objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama  Odluke o kriterijima za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Izmjene i dopune ove Odluke odnose na  sadržaj Liste stručnjaka, obaveze stručnjaka u dostavljanju podataka radi ažuriranja utvrđene Liste stručnjaka, način ažuriranja Liste stručnjaka i prestanak statusa stručnjaka.