Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana Rektorska konferencija u Zenici
Zenica, 21.01.2012. godine – U Zenici je održana prva Rektorske konferencije pod predsjedavanjem Univerziteta u Zenici. U ime Agencije u radu Konferencije učestvovao je direktor dr sc. Husein Nanić.
 
Na sjednici je, između ostalog, raspravljano o usaglašavanju zakonskih rješenja svih nivoa obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.
 
Informaciju o stanju procesa akreditacije javnih univerziteta podnio je direktor Agencije  dr sc. Husein Nanić koji je istakao da je Agencija, po prijedlogu nadležnih obrazovnih vlasti, imenovala tri komisije stručnjaka i to za Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Banjaluci i Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Univerziteti u Bihaću, Sarajevu i Tuzli dostavili su samoevaluacione izvještaje nadležnim obrazovnim vlastima. Nakon diskusije ponuđeni su zaključci o principima finansiranja i imenovanja sekretara  komisija stručnjaka o kojima će se Rektorska konferencija izjasniti na svojoj slijedećoj sjednici.

Za predstavnika Rektorske konferencije u Komisiji za utvrđivanje liste stručnjaka za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova  imenovan  je rektor Univerziteta u Banjaluci,  prof.dr.sc. Stanko Stanić.