Aktuelnosti
Aktuelnosti
Sastanak Savjetodavnog odbora
Sarajevo, 21. februar – U Sarajevu je održan sastanak Savjetodavnog odbora Programa jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini (SPI) koji implementira Njemačko drušvo za međunarodnu saradnju (GIZ). Tokom sastanka predstavljena je informacija o napretku institucija, kao i glavnim implementiranim aktivnostima Programa, te mogućem unapređenju i planovima do kraja 2013. godine.
 
Savjetodavni odbor je tijelo koje čine predstavnici institucija, korisnica ovog Programa, Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave, te rukovodilac GIZ Programa, a uspostavljeno je radi podrške SPI programu u postizanju programskih dugoročnih ciljeva, olakšavanju saradnje i uključivanju  svih relevantnih partnera u održivo i dugoročno orjentisane aktivnosti Programa.
 
Program jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini (SPI) je pokrenut 2010. godine sa ciljem podrške institucijama u poboljšanju kvaliteta pruženih usluga i boljeg ispunjavanja potreba građana. Glavni partner u Bosni i Hercegovini je Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave. Budžet za prvu fazu sa trajanjem od avgusta 2010. do jula 2013. godine je 5,7 miliona eura. Dvije dalje faze su moguće. Pored Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave, korisnici programa su Centralna banka BiH, Agencija za statistiku BiH, Agencija za javne nabavke BiH i Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, te Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta kao novouključena korisnica Programa.
 
Na sastanku Savjetodavnog odbora Agenciju je predstavljao direktor dr Husein Nanić.