Aktuelnosti
Aktuelnosti
Radionica za visokoškolske ustanove

Banjaluka, 20.mart 2013.godine – U Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održana je  Radionica pod nazivom Visoko obrazovanje u BiH i EHEA– Pristup međunarodnim organizacijama i programima EU“. Organizator  Radionice u Banjaluci  je Sektor za razvoj visokog obrazovanja  Agencije.

Tokom jednodnevne radionice učesnici su informisani o mogućnostima pristupa članstvu u međunarodnim organizacijama i programima EU kao podsticaj razvoju  visokog obrazovanja putem diseminacije novih evropskih iskustava i saznanja. Prepoznavanje visokog obrazovanja u BiH u evropskim okvirima i promocija elementa internacionalizacije  neophodan je preduslov za osiguranje mobilnosti u obrazovanju, a time i  unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja  u skladu sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

O prednostima članstva u međunarodnim asocijacijama, prije svega  Asocijaciji evropskih univerziteta (EUA), te Evropskoj asocijaciji institucija u visokom obrazovanju (EURASHE) govorio je zamjenik direktora Agencije Boris Ćurković. On je istakao da je međunarodna dimenzija visokog obrazovanja vrlo važna, te da je, takođe, jedan od kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova.”U Strategiji - Evropa 2020 -  predviđeno je da do 2020.godine 20 posto svih studenata u Evropi provede jedan semestar u inostranstvu. U slučaju BiH  trenutno taj broj iznosi oko 400 studenata, tako da u narednih sedam godina, treba s broja od 400 doći na broj od njih 25.000”, zaključio je Ćurković.

U drugom dijelu radionice, učesnici su upoznati  sa informacijama o fondovima i programima EU koje su predstavili Suad Muhibić, direktor Tempus kancelarije u BiH i Đorđe Markez, generalni sekretar Univerziteta u Banjaluci  i državna kontakt tačka  za  pravna i finansijska pitanja u Okvirnom programu 7 (FP7).

Radionica u Banjaluci okupila je predstavnike javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. 
Radionica “Visoko obrazovanje u BiH i EHEA – pristup međunarodnim organizacijama i programima EU “, 20.03.2013.godine, Agencija,Banjaluka
27.3.2013. 14:30

Radionica “Visoko obrazovanje u BiH i EHEA – pristup međunarodnim organizacijama i programima EU “, 20.03.2013.godine, Agencija,Banjaluka

PRATEĆA FOTO GALERIJA