Aktuelnosti
Aktuelnosti
HEA na konferenciji o osiguranju kvaliteta u Berlinu

Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) u saradnji sa Fondacijom za akreditaciju studijskih programa u Njemačkoj organizovala je međunarodnu konferenciju  pod nazivom  “Osiguranje  i razvoj  kvaliteta u Evropi“. Konferencija je održana 21. i 22. marta u Berlinu.

Cilj konferencije bila je diskusija o različitim metodama internog i eksternog osiguranja kvaliteta, njihovim dobrim stranam,  kao i slabostima. Tokom dvodnevnog  rada predstavljeni  su primjeri dobre prakse iz evropskih država, te  iskustva visokoškolskih institucija u ovoj oblasti. Uz to, na konferenciji je bilo riječi i o uticaju kvalifikacijskog  okvira na uzajamno priznavanje  perioda studija i diploma.

Konferencija u Berlinu okupila je predstavnike evropskih agencija za osiguranje kvaliteta,  menadžere za osiguranje kvaliteta, studentske organizacija, te zainteresovane političare.

Na događaju u Berlinu Agenciju za osiguranje kvaliteta i razvoj visokog obrazovanja predstavljao je direktor dr. sc. Husein Nanić.