Aktuelnosti
Aktuelnosti
ENQA forum 2013. u Pragu
Prag, 25.-26.04.2013.godine – U Pragu je održan Forum članica Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta (ENQA). Forum je orgnizovan  u saradnji sa Komisijom za akreditaciju Republike Češke.
Ovogodišnji Forum bio je prilika za diskusiju o četiri ključne teme, od kojih je jedna bila posvećena definiciji “izvrsnosti” u visokom obrazovanju, te mogućim strategijama za agencije za osiguranje kvaliteta. Forum se, takođe, bavio osiguranjem kvaliteta u  oblasti cjeloživotnog učenja, razvojem i edukacijom osoblja, te uključenosti zainteresovanih strana u procese osiguranja kvaliteta .
Na kraju  Foruma održana je i Generalna skupština  ENQA-e. Forum u Pragu okupio je preko 70 učesnika, predstavnika evropskih agencija za osiguranje kvaliteta. Bosnu i Hercegovinu predstavljao je  dr sc. Husein Nanić, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.