Aktuelnosti
Aktuelnosti
HEA na CEENQA radionici i skupštini u Bukureštu
U Bukureštu je 31. maja i 1.juna održana Godišnja radionica i Generalna skupština Mreže agencija za osiguranje kvaliteta centralne i istočne Evrope  (CEENQA).  Domaćin događaja CEENQA-e bila je rumunska agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju ARACIS.
 
Ovodgodišnja radionica bavila se temom benchmarkinga  predstavljajući najbolja iskustava i prakse u ovoj oblasti u visokom obrazovanju.  Po okončanju radionice održana je i Gneralna skupština CEENQA-e na kojoj je potvrđen mandat , te izabrani novi članovi Izvršnog odbora ove ugledne evropske mreže. Na Generalnoj skupštini u Bukureštu,  CEENQA je dobila i dvije nove članice.
 
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta  punopravna je članica CEENQA-e  od 2010.godine i aktivno učestvuje u njenom radu ciljem prenošenja dobrih evropskih praksi, te stvaranja prepoznatljivosti Agencije i visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u Evropi. Agenciju je na skupu u Bukureštu predstavljao direktor dr Husein Nanić.