Aktuelnosti
Aktuelnosti
Saglasnost na Komisiju za izbor stručnjaka

Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta na 23.sjednici dao je saglasnost na imenovanje Komisije za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa u sastavu :

  1. Prof. dr Stanko Stanić,  Rektorska konferencija BiH- predsjednik,
  2. Doc. dr Vedad Pašić- predstavnik  kantonalnog  ministarstva-član
  3. Doc. dr Benjamin Muhamedbegović, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta-član 
  4. Mr sc. Jelena Starčević,  Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske-član
  5. Mr sc.  Mara Matkić,  Odjel  za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta-član
Zadatak Komisije ja da utvrdi listu stručnjaka koji ispunjavaju propisane kriterije, te navedenu listu dostavi Agenciji. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta objavila je  tokom mjeseca aprila novi konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Stručnjaci se biraju u četiri kategorije i to: stručnjaci–predstavnici akademske zajednice u BiH, stručnjaci-predstavnici privrede i prakse, studenti i međunarodni stručnjaci.