Aktuelnosti
Aktuelnosti
Objavljeni Kriteriji za akreditaciju studijskih programa
U „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, broj 44/13 objavljena je Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Dopunama navedene Odluke utvrđeni su kriteriji za akreditaciju studijskih programa, te studijskih programa za učenje na daljinu u Bosni i Hercegovini.

Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini