Aktuelnosti
Aktuelnosti
Pozitivan izvještaj revizije za Agenciju
Agencija za razvoj visokog  obrazovanja i osiguranje kvaliteta dobila je Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije  za 2012.godinu  nakon  izvršene revizije Ureda za reviziju institucija u BiH. U Izvještaju, između ostalog , navodi se da finansijski  izvještaji Agencije prikazuju fer i istinito, po svim bitnim pitanjima stanje imovine i obaveza  na dan 31.12.2012.godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završila na navedeni datum.