Aktuelnosti
Aktuelnosti
Članovi grupe za komunikacije posjetili Vladu Velike Britanije
London, 22.-27.09.2013. godine – Predstavnici sedam institucija BiH, među kojima je i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, obuhvaćenih projektom Njemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) „Jačanje javnih institucija u BiH“ boravili su u šestodnevnoj studijskoj posjeti institucijama Velike Britanije.
 
Domaćin posjete je bio Ured kabineta Velike Britanije, a cilj posjete je bilo upoznavanje s načinima, procedurama i standardima komuniciranja javnih institucija u ovoj zemlji.
 
Pored Ureda kabineta učesnici su posjetili i Downing Street 10, Parlament Velike Britanije, Službu za dijeljene komunikacije unutar Ureda kabineta, Program reforme državne službe, Ministarstvo za vanjske poslove i Commonwealth, Ministarstvo  obrazovanja, Službu za vladine nabavke, Ured za nacionalne statistike i Gradsko vijeće Westminstera. Posjete ovim tijelima uprave su se zasnivale na sagledavanju najboljih praksi i primjera uspješnog komuniciranja, poput strateškog planiranja komunikacijskih kampanja, saradnje sa zajednicama, građanima i interesnim grupama, saradnje s privatnim sektorom, racionalizaciji i dijeljenju resursa, te izgradnji snažnih kapaciteta za komunikacije u javnoj upravi.
 
Službenici Ureda premijera i zamjenika premijera Velike Britanije predstavili su generalni koncept vladine komunikacije s građanima koji je ciljan, strateški, provodiv i mjerljiv. Posebnu pažnju u komunikacijama britanska administracija usmjerava na postizanje željenih promjena ponašanja građana, koristeći u sve većem obimu digitalne medije.
 
Predstavnici Ureda za nacionalne statistike prezentovali su detalje kampanje za popis stanovništva održanog 2011. koja je polučila izvanredan uspjeh uprkos ograničenim resursima, ali uz značajan angažman lokalnih zajednica.
 
U studijskoj posjeti, pored Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta učestvovali su i službenici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Direkcije za evropske integracije, Agencije za javne nabavke, Agencije za državnu službu,  Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje te Ureda za razmatranje žalbi BiH.