Aktuelnosti
Aktuelnosti
Prve akreditirane ustanove u Državnom registru
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta upisala je prve ustanove u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. U Registar su upisane slijedeće ustanove:
 
- Univerzitet u Istočnom Sarajevu
- Univerzitet u Banjoj Luci
- Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
- Visoka škola „Banja Luka College“
- Nezavisni univerzitet Banja Luka
 
Navedene visokoškolske ustanove upisane su na osnovu rješenja o akreditaciji koja donose nadležne obrazovne vlasti, odnosno u konkretnim slučajevima, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, te preporuka o akreditaciji koje je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.  Prethodno, kako je to i propisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija je za navedene visokoškolske ustanove provela postupak ocjenjivanja  usklađenosti rješenja o akreditaciji sa minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Nakon što je Agencija utvrdila  usklađenosti rješenja o akreditaciji izvršen je upis u Državni registar. Rok važenja akreditacije za navedene ustanove  je pet godina.
 
Akreditacija je potvrda standarda kvaliteta rada visokoškolske ustanove u skladu sa Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.
 
Državni registar predstavlja službenu evidenciju o akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, a čije vođenje je prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u isključivoj nadležnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta.