Aktuelnosti
Aktuelnosti
Objavljen novi bilten ENQA-e
Evropska asocijacija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) objavila je novi bilten. U decembarskom broju ENQA objavljuje vijesti iz ove ugledne evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete (HEA) od februara 2010. godine ima status pridruženog člana ENQA-e.