Aktuelnosti
Aktuelnosti
Godišnja konferencija za novinare u Agenciji
Banjaluka, 30.12.2013. - U Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) održana je godišnja konferencija za novinare. Direktor Agencije dr Husein Nanić zajedno sa zamjenicima Miljanom Popićem i Velimirom Jukićem predstavio je rezultate rada Agencije u 2013. i planove za 2014. godinu.
 
Rezimirajući rad Agencije, Nanić  je naglasio da su se u toku 2013. godine konačno stvorili svi preduslovi za početak procesa akreditacije visokoškolskih ustanova. On je podsjetio da su svi kantoni u FBiH, nakon šest godina od isteka te obaveze, konačno uskladili svoje zakone s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju čime su se stekli uslovi da se taj zakon primijeni i na kantonalim nivoima vlasti.
 
- Akreditirano je pet viskoškolskih ustanova koje su upisane u Državni registar. Agencija je imenovala deset komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka za akreditaciju i izdala šest preporuka o akreditaciji. Utvrdili smo i kriterije za akreditaciju studijskih programa čime je omogućeno da visokoškolska ustanova nakon institucionalne akreditacije zatraži i akreditaciju studijskih programa, rekao je Nanić. On je dodao da je u završnoj fazi integracija javnih visokoškolskih ustanova. Sarajevo, kao najveći univerzitetski centar je već integrisan, a u toku su aktivnosti na Sveučilištu u Mostaru i Univerzitetu "Džemal Bijedić“ u Mostaru.
 
- Agencija je u 2013. godini počela implementaciju IPA Twinning projekta "Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta", čijom realizacijom će se značajno unaprijediti kapaciteti Agencije i ostalih učesnika u akreditaciji, odnosno osiguranju kvaliteta, te stvoriti pretpostavke za punopravno članstvo Agencije u Evropskoj asocijaciji agencija za osiguranje kvaliteta (ENQA). Twinning partner Bosne i Hercegovine  je Austrija, a stručnu ekspertizu  osigurava Agencija za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije. U Agenciji smo prvi put počeli raditi srednjoročnu strategiju koja ima za cilj revidiranje naše misije, vizije te definisanje ciljeva i aktivnosti za naredni petogodišnji period – istakao je Nanić.
 
Kad je riječ o planovima za narednu godinu i aktivnostima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta, Nanić je naglasio da očekuje pojačan nastavak aktivnosti u procesu akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa te dalje jačanje uloge i odgovornosti Agencije u oblasti visokog obrazovanja.
 
- Intenziviraće se i aktivnosti na realizaciji projekata u koje je Agencija uključena. Očekujemo dalju internacionalizaciju bh. visokog obrazovanja i punu primjenu međunarodnih standarda i bolonjskih principa u BiH visokom obrazovanju. Također, očekujemo da ćemo krajem 2014. godine osigurati sve pretpostavke za podnošenja kredibilnog zahtjeva za eksternu evaluaciju Agencije od ENQA kako bi postali punopravna članica ove ugledne evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta.
 
- Sve naše partnere, akademsku zajednicu, studente, visokoškolske ustanove i ostale zainteresirane pozivamo na stalnu saradnju radi postizanja što boljih rezultata i stvaranje pretpostavki za uključivanje BiH u Evropski prostor visokog obrazovanja – zaključio je direktor Agencije dr Husein Nanić.

Godišnja konferencija za novinare, Banjaluka, 30.12.2013. godine
30.12.2013. 16:29

Godišnja konferencija za novinare, Banjaluka, 30.12.2013. godine

PRATEĆA FOTO GALERIJA