Aktuelnosti
Aktuelnosti
Sastanak sa rektorom Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology
Sarajevo, 10. januar 2014. godine – Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta dr Husein Nanić sastao se u Sarajevu sa rektorom Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology dr Ejupom Ganićem. Tema sastanka bila je predstojeća akreditacija ove visokoškolske ustanove.
 
Govoreći o ulozi i odgovornosti Agencije u oblasti visokog obrazovanja, direktor Nanić istakao je da je proces akreditacije od  izuzetne važnosti  za visoko obrazovanje u BiH. U tom smislu  puna primjena međunarodnih standarda i bolonjskih principa u visokom obrazovanju preduslov je za daljnju internacionalizaciju bh visokog obrazovanja kako bi postali dio Evropskog prostora visokog obrazovanja, zaključio je Nanić.
 
Rektor Ganić rekao je da je ova visokoškolska ustanova završila sve pripreme za pokretanje postupka akreditacije ističući da očekuje da bi ovih dana trebalo da podnesu zahtjev za akreditaciju nadležnom Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade  Kantona Sarajevo.
 
Predstavnici Univerziteta  Sarajevo School of Science and Technology informisali su direktora Agenciju o otvaranju medicinskog fakulteta slijedeće akademske godine.