Aktuelnosti
Aktuelnosti
Predstavnici Agencije i nadležnih ministarstava u studijskoj posjeti Austriji
Beč, 13-17. januar 2014. godine – Predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta učestvovali su u studijskom putovanju u Austriju u okviru Twinning projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta“. Pored predstavnika Agencije, u studijskoj posjeti bili su i predstavnici nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini. Posjeta je organizirana u sklopu Komponente 1 projekta: Analiza zakonskih propisa, sa ciljem upoznavanja sa nedavnim reformama u sistemu visokog obrazovanja u Austriji.
 
U toku trodnevne posjete učesnici su imali priliku da se upoznaju sa prezentacijama predstavnika austrijskih institucija:  Agencije  za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije (AQ Austria), Saveznog ministarstva za nauku i istraživanje (BMWF), Konferencije javnih univerziteta Austrije (UNIKO), privatnih univerziteta (OPUK), kao i Konferencije univerziteta za primjenjene nauke Austrije (FHK).
 
U toku posjete prezentirana je struktura sistema visokog obrazovanja u Austriji, zakonodavni okvir, nadležnosti u procesima osiguranja kvaliteta i ustrojstvo institucija i visokoškolskih ustanova. Razgovaralo se takođe o nedavnoj reorganizaciji eksternog osiguranja kvaliteta, od donošenja Okvirnog zakona o osiguranju kvaliteta  u visokom obrazovanju u Austriji (HS-QSG, 2012), kao i o procesu akreditacije i revizije visokoškolskih ustanova u Austriji. Učesnici su se upoznali sa mehanizmima za efikasno provođenje zakonodavnog okvira, modelima provođenja procesa akreditacije i revizije visokoškolskih ustanova, primjerima dobre prakse, raspoloživim resursima, kao i teškoćama i izazovima, te planovima za unapređenje procesa. Predstavnici bosanskohercegovačkih institucija su iskoristili priliku da kroz prizmu novih iskustava i izazova u visokom obrazovanju u Austriji, razgovaraju na temu narednih aktivnosti u procesu  akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.
 
Prilikom posjete Konferenciji javnih univerziteta (UNIKO), prihvaćena je inicijativa koju je pokrenula Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH o saradnji Konferencije UNIKO sa Rektorskom konferencijom Bosne i Hercegovine.
 
Predstavnici austrijskih institucija su iskazali zainteresiranost za nastavak saradnje sa institucijama za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini.
__________________________________________________________________________