Aktuelnosti
Aktuelnosti
HEA na početnom sastanku Tempus projekta BHQFHE u Paderbornu
Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta dr Husein Nanić  učestvovao je  u radu početnog sastanka Tempus projekta „BH kvalifikacioni okvir za visoko obrazovanje“ koji je 30. i 31. januara održan na Univerzitetu u Paderbornu u Njemačkoj.
 
Ovim sastankom zvanično je obilježen početak implementacije novog Tempus projekta čiji cilj je podrška razvoju BH kvalifikacionog okvira za visoko obrazovanje i njegovoj implemenataciji na institucionalnom nivou u skladu sa kriterijima Evropskog kvalifikacionog okvira za cjeloživotno učenje (EQF-LLL) i Kvalifikacionog okvira Evropskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA).
 
Osim Univerziteta u Paderbornu, Projekat je okupio predstavnike univerziteta iz Velike Britanije, Irske, Španije i Hrvatske, Ministarstva nauke, obrazovanja i sporta Hravatske , te Mreže agencija za osiguranje kvaliteta centralne i istočne Evrope (CEENQA). Bh partneri u projektu  su javni univrziteti iz Zenice, Tuzle, Mostara, Bihaća i Istočnog Sarajeva, Svjetski univerzitetski servis BiH (SUS BiH), te predstavnici nadležnih ministarstava obrazovanja Republike Srpske, Kantona Sarajevo i Županije Zapadnohercegovačke,  Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP), Agencije za rad i zapošljavanje BiH  i Udruženja poslodavaca BiH. Predviđeno trajanje projekta je tri godine.