Aktuelnosti
Aktuelnosti
Liflet Tvining projekta
U sekciji Projekti objavljen je liflet IPA tvining projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta“.