Aktuelnosti
Aktuelnosti
Agencija na sastanku u Milanu

Od 26. do 28. februara 2014. godine na Univerzitetu Bicocca Milano organizovan je radni sastanak delegacije Univerziteta u Istočnom Sarajevu  u sastavu doc. dr Dejan Bokonjić, prorektor za međunarodnu saradnju, prof. dr Stevan Trbojević, prorektor za nauku i razvoj, i mr Miljan Popić, zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta sa delegacijom ovog Univerziteta na čelu sa rektorom Univerziteta Bicocca, prof. dr Maria Cristina Messa.

Tema razgovora bila je nastavak realizacije sporazuma potpisanog 2012. godine, analiza dosadašnjih rezultata i dogovor o budućim aktivnostima.

U septembru mjesecu će u Istočnom Sarajevu ova dva univerziteta organizovati Ljetnu školu na temu kulture tolerancije u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu. Planirano je da školu pohađa 30 - 35 polaznika iz BiH, regiona i Evrope. Pet eminentnih predavača iz ove oblasti iz Italije zajedno sa našim predavačima će voditi ovu školu.

Takođe je postignut dogovor između dva univerziteta u vezi sa podonošenjem prijava na zajedničke projekte u okviru Erasmus plus i Horizon 2020 u koje bi bili uključeni i drugi univerziteti iz Bosne i Hercegovine.

Agencija je na ovom sastanku dala podršku razvoju visokoškolskih ustanova iz Bosne i Hercegovine, a posebno unapređenju međunarodne saradnje. Opredjeljenje Agencije je da u budućem periodu, još snažnije pruža podršku visokoškolskim ustanovama i nadležnim obrazovnim ustanovama u BiH.