Aktuelnosti
Aktuelnosti
Imenovane nove komisije stručnjaka za akreditaciju
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta imenovala je nove komisije stručnjaka za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo imenovane su komisije stručnjaka za  ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove „Sarajevo School of Science and Technology“ i Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.
Imenovane komisije imaju po pet članova od kojih su dva iz kategorije predstavnika akademske zajednice, jedan predstavnik privrede i prakse, međunarodni stručnjak i student. Svi stručnjaci su predloženi, odnosno imenovani sa Liste stručnjaka Agencije, utvrđene u skladu sa  članom 49. Okvirnog zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.
Komisija stručnjaka radiće u skladu s Odlukom o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Odlukom o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.
Komisija stručnjaka je nezavisno tijelo čiji zadatak je da sistemski, objektivno i dokumentovano obavi reviziju kvaliteta visokoškolske ustanove, da ocjenu ispunjenosti definiranih standarda i kriterijuma, te donese mišljenje o ishodu akreditacije s preporukama za unapređenje kvaliteta. Na osnovu mišljenja komisije stručnjaka, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta daje preporuku o akreditaciji visokoškolske ustanove koja se dostavlja navedenim obrazovnim organima koji donosi rješenje o akreditaciji.
Nakon ocjene usklađenosti rješenja, Agencija vrši upis u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.
 

Komisija stručnjaka za SSST

Komisija stručnjaka za IUS