Aktuelnosti
Aktuelnosti
Novi eksperti na Listi Agencije
Na web stranici Agencije, u sekciji Kvalitet, dopunjena je Lista domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa.
 
Lista sa novim eksprertima utvrđena je nakon provedene procedure javnog konkursa, a usvojila su je sva ministarstva obrazovanja u BiH i nadležno Odjeljenje Brčko Distrikta BiH.
 
Lista je dopunjena novim ekspertima i to 29 stručnjaka u kategoriji predstavnici akademske zajednice, 28 predstavnika međunarodnih stučnjaka, 20 predstavnika privrede i prakse i 24 studenta.