Aktuelnosti
Aktuelnosti
Rezultati Komponente 1
U sekciji Projekti / Twining objavljeni su dokumenti-rezultati Komponente 1 pod nazivom „Analiza zakonskih propisa“.
 
Projekat „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta“ sastoji se od četiri komponente: analiza pravnih propisa, jačanje kapaciteta Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA), primjena sistema upravljanja kvalitetom na visokoškolskim ustanovama, te podrška organiziranju eksternih evaluacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa.
 
Ukupno trajanje projekta je 24 mjeseca, počev od 13. septembra 2013. godine do 12. septembra 2015. godine.  Cilj projekta je povećanje mobilnosti i zapošljavanja  radne snage kroz poboljšanje kvaliteta visokoškolskih ustanova u skladu sa bolonjskim procesima. Svrha projekta je unapređenje i razvoj ljudskih resursa i institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju. Glavni partner za provođenje projekta je HEA, a ostali partneri su Ministarstvo civilnih poslova BiH, nadležna ministarstva obrazovanja na entitetskom i kantonalnom nivou, Odjeljenje za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, te visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini. U ime Austrije, projekat provodi Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj, dok Agencija za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije u saradnji sa relevantnim ekspertima obezbjeđuje odgovarajuću ekspertizu tokom implementacije projekta.

Analiza zakonskih propisa – Sinteza zakonskih odredbi i kompilacija postojećih pregleda (izvještaj)  

Analiza Drugog i Trećeg dijela Evropskih standarda i smjernica i odabranih zakonskih okvira za osiguranje kvaliteta (zaključci sa radionica o Drugom i Trećem dijelu Evropskih standarda i smjernica)

 Analiza zakonskih propisa – Preporuke za relevantne zainteresirane strane (Preporuke za Konferenciju ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini)

Studijsko putovanje u Beč (Izvještaj)