Aktuelnosti
Aktuelnosti
Usvojeni Program rada i Izvještaj o radu Agencije
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 95. sjednici, održanoj 20.05.2014. godine, usvojilo je Program rada za 2014. godinu i Izvještaj o radu  Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za period 1.1.-31.12.2013.godine.