Aktuelnosti
Aktuelnosti
Agencija dobila čisto pozitivno mišljenje revizije
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta dobila je Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za 2013.godinu nakon izvršene revizije Ureda za reviziju institucija u BiH. U Izvještaju, između ostalog , navodi se da finansijski izvještaji Agencije prikazuju fer i istinito, po svim bitnim pitanjima stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2013.godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završila na navedeni datum.
Оd ukupno 73 revidirane bh institucije, Agencija je među 22  koje su  dobile čisto pozitivno mišljenje revizije.

Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za 2013. god.