Aktuelnosti
Aktuelnosti
Imenovana Komisija stručnjaka za akreditaciju Univerziteta u Tuzli
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta imenovala je Komisiju domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove „Univerzitet u Tuzli“. Komisija je imenovana na osnovu prijedloga nadležne obrazovne vlasti, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
 
Imenovana  komisija ima pet članova od kojih su dva iz kategorije predstavnika akademske zajednice, jedan predstavnik privrede i prakse, međunarodni stručnjak i student. Svi stručnjaci su predloženi, odnosno imenovani sa Liste stručnjaka Agencije, utvrđene u skladu sa članom 49. Okvirnog zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Komisija stručnjaka za “Univerzitet u Tuzli”