Aktuelnosti
Aktuelnosti
Nove ustanove u Državnom registru akreditiranih visokoškolskih ustanova
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta upisala je još dvije ustanove u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. U Registar su upisani Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac i Univerzitet u Zenici.
 
Navedene visokoškolske ustanovе upisane su na osnovu rješenja o akreditaciji koje je donijela Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona, te preporuka o akreditaciji koje je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Prethodno, kako je to i propisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija je za navedene visokoškolske ustanove provela postupak ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji sa minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Nakon što je Agencija utvrdila usklađenost rješenja o akreditaciji izvršen je upis u Državni registar.
 
Državni registar predstavlja službenu evidenciju o akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini čije vođenje je prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u isključivoj nadležnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta. 

Lista akreditiranih visokoškolskh ustanova