Aktuelnosti
Aktuelnosti
UO pozvao visokoškolske ustanove da ubrzaju pripreme za akreditaciju
Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta uputio je apel visokoškolskim ustanovama koje nisu u postupku akreditacije, da to urade što prije i ubrzaju aktivnosti na pripremi za akreditaciju. Ovo je jedan od zaključaka sa 28. sjednice Upravnog odbora  čiji je prvi dio održan 15.09.2014.godine u Banjaluci.
 
Članovi Upravnog odbora razmatrali su informaciju o donošenju novih ESG standarda i aplikaciji za punopravno članstvo u ENQA-i. Kako se usvajanje revidiranih ESG standarda očekuje u maju 2015. godine na Konferenciji ministara obrazovanja zamalja Bolonjskog procesa u Jerevanu u Armeniji, postupci akreditacije po dosadašnjim ESG standardima trebalo bi da budu završeni do tog perioda. Usvajanje revidiranih ESG standarda značiće i odgovarajuće izmjene kriterija i procedura  za akreditaciju, a time i u izradi samoevaluacionih izvještaja ustanova.
 
Na 28. sjednici Upravni odbor Agencije naložio je i formiranje radne grupe sa zadatkom da identifikuje probleme u  akreditacionim procedurama nadležnih obrazovnih organa, a  sve u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća i  unapređenja ovih postupaka.