Aktuelnosti
Aktuelnosti
Srednjoročna razvojna strategija
Na web stranici Agencije objavljena je Strategija razvoja Agencije za period 2014.-2018. koja predstavlja dugoročni planski dokument kojim je utvrđena vizija, misija, ciljevi i zadaci Agencije u razvoju  visokog obrazovanja i osiguranju kvaliteta u Bosni i Hercegovini.
 
Navedeni dokument daje strateška opredjeljenja i smjernice razvoja  Agencije polazeći od trenutnog stanja u ovoj oblasti, razvojnih potreba i reformskih procesa u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.
 
Strategija razvoja Agencije je rezultat promišljanja i sinergije zaposlenih u Agenciji, državnih službenika i rukovodstva. Ovaj dokument razmatrao je i  usvojio Upravni odbor na svojoj 27. sjednici, održanoj 12.maja 2014.godine. U postupku donošenja Strategije Agencije vodilo se računa o učešću javnosti, pa je dokument bio predmet javnih konsultacija tokom kojih su zainteresovane strane, prije svega nadležna ministarstva obrazovanja, visokoškolske ustanove i  drugi imali priliku da svojim mišljenjem, komentarima i sugestijama utiču i kreiraju  ovaj strateški dokument Agencije.
 
Srednjoročna strategija Agencije izrađena je uz podršku Programa  jačanja javnih institucija BiH koji u ime Vlade Njemačke implementira  GIZ,Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju.

Strategija razvoja Agencije