Aktuelnosti
Aktuelnosti
Imenovane nove komisije stručnjaka za akreditaciju
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta imenovala je nove komisije stručnjaka za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Na prijedlog Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS imenovane su komisije stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove Slobomir P Univerzitet, Visoke škole „Primus“ Gradiška i Visoke škole za primjenjene i pravne nauke Prometej, Banja Luka.
 
Imenovane komisije imaju po četiri člana od kojih je jedan iz kategorije predstavnika akademske zajednice, jedan predstavnik privrede i prakse, međunarodni stručnjak i student. Svi stručnjaci su predloženi, odnosno imenovani sa Liste stručnjaka Agencije, utvrđene u skladu sa članom 49. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.
 
Komisija stručnjaka radiće u skladu s Odlukom o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Odlukom o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.
 
Komisija stručnjaka je nezavisno tijelo čiji zadatak je da sistemski, objektivno i dokumentovano obavi reviziju kvaliteta visokoškolske ustanove, da ocjenu ispunjenosti definiranih standarda i kriterijuma, te donese mišljenje o ishodu akreditacije s preporukama za unapređenje kvaliteta. Na osnovu mišljenja komisije stručnjaka, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta daje preporuku o akreditaciji visokoškolske ustanove koja se dostavlja navedenim obrazovnim organima koji donosi rješenje o akreditaciji.
 
Nakon ocjene usklađenosti rješenja, Agencija vrši upis u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.