Aktuelnosti
Aktuelnosti
Imenovana nova Komisija stručnjaka za akreditaciju
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta imenovala je Komisiju domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru. Komisija je imenovana na osnovu prijedloga nadležne obrazovne vlasti, Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije.
 
Imenovana komisija ima pet članova od kojih su dva iz kategorije predstavnika akademske zajednice, jedan predstavnik privrede i prakse, međunarodni stručnjak i student. Svi stručnjaci su predloženi, odnosno imenovani sa Liste stručnjaka Agencije, utvrđene u skladu sa članom 49. Okvirnog zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.