Aktuelnosti
Aktuelnosti
Koordinatori za osiguranje kvaliteta u studijskoj posjeti Beču
Beč, 12.-17. januar 2015. -Twinning projekt pod nazivom „Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini“, koji financira Evropska unija iz sredstava  IPA 2011 u iznosu od 1 milion eura, organizirao je petodnevnu studijsku posjetu Beču za koordinatore za osiguranje kvaliteta iz Bosne i Hercegovine koji dolaze iz različitih visokoškolskih ustanova, i javnih i privatnih. Pored predstavnika različitih visokoškolskih ustanova, u studijskoj posjeti su učestvovala i dva predstavnika Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.
 
Posjeta je organizirana kao dio Komponente 3 Projekta: Implementacija sistema za upravljanje kvalitetom na visokoškolskim ustanovama, s ciljem da se razmjene iskustva iz prve ruke u oblasti osiguranja kvaliteta i upravljanja visokoškolskim ustanovama.
 
Učesnici iz Bosne i Hercegovine su tokom posjete imali prilike da čuju prezentacije svojih kolega sa Univerziteta u Beču, Privatnog univerziteta Webster Vienna, FH Campus Wien i Bečkog univerziteta za ekonomiju i poslovne studije, ali i da razgovaraju s predstavnicima Agencije za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrija i Saveznog ministarstva za nauku, istraživanje i privredu, te da čuju o upravljanju javnim univerzitetima, privatnim univerzitetima i univerzitetima za primjenjene nauke.
 
Takođe je održana kratka prezentacija sistema visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, tokom koje su učesnici i predstavnici institucija domaćina imali prilike da steknu sliku o visokoškolskim ustanovama, dobiju neke ključne podatke, te da prodiskutiraju o najvećim izazovima s kojima se visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini suočava.
 
Učesnici su obavezni pripremiti svoje pojedinačne izvještaje u kojima treba da daju informacije o tome koji su glavni nalazi studijske posjete, koji su bili njihovi razlozi za učestvovanje u posjeti, šta su naučili o organizaciji, praktičnoj implementaciji i pristupima koji se koriste u upravljanju kvalitetom/osiguranju kvaliteta i upravljanju visokoškolskim ustanovama. Treba i da obrazlože kako planiraju primjeniti i podijeliti ono što su naučili u svojim ustanovama i da li su se tokom studijske posjete javile ideje o mogućim oblicima suradnje.
 
Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine je nakon studijske posjete poslao pismo svim stručnjacima koje su učesnici studijske posjete imali priliku da sretnu u Austriji, zahvalivši im na njihovom gostoprimstvu, prezentacijama i plodnim diskusijama, te što su podijelili svoja iskustva i znanje. 
 
_______________________________________________________________________________