Aktuelnosti
Aktuelnosti
Nove komisije stručnjaka za akreditaciju
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta imenovala je dvije nove komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova ,Američki univerzitet u BiH i Visoka  škola ”Logos centar” u Mostaru. Komisije su imenovane na osnovu prijedloga nadležnih obrazovnih vlasti, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i  Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije.
 
Imenovane komisija imaju pet, odnosno četiri člana od kojih su dva, odnosno jedan iz kategorije predstavnika akademske zajednice, jedan predstavnik privrede i prakse, međunarodni stručnjak i student. Svi stručnjaci su predloženi, odnosno imenovani sa Liste stručnjaka Agencije, utvrđene u skladu sa članom 49. Okvirnog zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.