Aktuelnosti
Aktuelnosti
Izazovi i prilike u akreditaciji studijskih programa
U  Banjaluci je 25. februara 2015.godine održana radionica pod nazivom “Izazovi i prilike  u akreditaciji studijskih programa ”. Riječ o trećoj u nizu tematskih radionica sa predstavnicima nadležnih obrazovnih vlasti u okviru Tvininig projekta “Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta”. Cilj  radionice je  podizanje svijesti o temi akreditacije studijskih programa na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, uključujući zakonske preduslove, metodološka pitanja, finansijske i organizacione kapacitete svih strana u uključenih ovaj proces.
 
U uvodnom obraćanju direktor Agencije Husein Nanić istakao je zajedničku odgovornost koju ima Agencija zajedno sa predstavnicima nadležnih obrazovnih vlasti u provođenju postupaka akreditacije visokoškolskih ustanova i njihovih studijskih programa. U Registar je do sada upisano 13 akreditovanih visokoškolskih ustanova, dok se 11 nalazi u nekoj od faza akreditacije, rekao je Nanić ističući da se izazovi koji slijede odnose  na akreditaciju studijskih programa i dogovor svih učesnika o otvorenim pitanjima u vezi sa akreditacijom studijskih programa.
 
Podsjećajući na sadržaj Projekta stalni Tvining savjetnik u ime zemlje članice, Austrije, Maria Weber naglasila je da se u okviru četiri projektne komponente, intenzivno radi sa svim učesnicima u osiguranju kvaliteta. U određenoj mjeri ova radionica je početna aktivnost o tome kako se baviti akreditacijom studisjkih programa, navela je Weber.
 
Predstavnici Agencije dali su pregled pravnog okvira za akreditaciju studijskih programa u Bosni i Hercegovini te načina kako je ovo pitanje regulisano u  procedurama i pravilnicima za akreditaciju nadležnih obrazovnih vlasti. Međunarodni stručnjaci, Alexander Kohler iz austrijskog Ministarstva za nauku, istraživanje i privredu i Almir Kovačević, direktor WUS Austrije predstavili su trenutnu praksu u Evropskom prostoru visokog obrazovanja koja uključuje akreditaciju pojedinačnih programa, grupnu odnosno klaster te sistemsku akreditaciju koja obuhvata i ustanovu i njene studijske programe.
 
Tokom diskusije istaknuta su pitanja različite interpretacije postojećih zakonskih propisa, spremnosti učesnika te  nedovoljni ljudski i finansijski kapaciteti nadležnih obrazovnih vlasti  kada je u pitanju provođenje akreditacije studijskih programa. Dogovoreno je da će o ovim temama biti razgovarano i na naredne dvije radionice u okviru Projekta planirane za april i juni mjesec.
 
Radionica u Banjaluci okupila je predstavnike ministarstava obrazovanja u Bosni i Hercegovini, entitetskih i kantonalnih, Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS, Odjeljenja za obrazovanje Brčko Distrikta BiH kao i  Ministarstva civilnih poslova BiH.
 
Projekat  „Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta“ predstavlja Tvining partnerstvo Bosne i Hercegovine i Austrije, koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2011) u iznosu od 1 milion era. U ime Austrije, projekat provodi Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj, koja u saradnji sa Agencijom za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije obezbjeđuje odgovarajuću ekspertizu tokom dvogodišnje implementacije projekta. 

_______________________________________________________________________________