Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana radionica za visokoškolske ustanove u Banjaluci
U Banjaluci je 12. marta 2015. godine održana jednodnevna radionica za visokoškolske ustanove, koja se organizuje u okviru Twinning projekta koji finansira EU “Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta”.
 
Ovo je treća u nizu tematskih radionica i jedna od aktivnosti projekta kojom se podržava primjena sistema upravljanja kvalitetom na visokoškolskim ustanovama, s ciljem njegovog daljeg razvoja i unapređenja.
 
Ova radionica bila je svojevrstan rezime prethodnih radionica koje su se, poslije definisanja stanja u ovoj oblasti, bavile specifičnim pitanjima od interesa za određene visokoškolske ustanove. Učesnici radionice razgovorali su i o naknadnim aktivnostima nakon studijske posjete visokoškolskim ustanovama  u Beču tokom koje je predstavljen austrijski sistem visokog obrazovanja, a  s ciljem razmjene iskustva u oblasti osiguranja kvaliteta i upravljanja visokoškolskim ustanovama. 
 
Na radionici su učestvovali menadžeri za osiguranje kvaliteta sa javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, domaći stručnjaci, predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, te međunarodni stručnjaci, Marinka Drobnič-Košorok, službenik za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Ljubljani (UL) i Stefan Weiermann, šef Odjeljenja za razvoj i upravljanje kvalitetom, Univerziteta Mozarteum iz Salzburga.
 
Tokom radionice raspravljalo se o budućim aktivnostima u okviru ove komponente projekta sa akcentom na identificiranje dobre prakse u ovoj oblasti i načina na koji bi mogla biti primjenjena u specifičnom kontekstu i sistemu. Učesnici radionice upoznati su takođe sa drugim projektnim aktivnostima kao što je konsolidacija kriterija i akreditacionih procedura. Dio diskusije bio je posvećen i pitanju izazova akreditacije studijskih programa u BiH.
 
Naredna radionica u okviru komponente projekta koja je posvećena primjeni sistema upravljanja kvalitetom na visokoškolskim ustanovama planirana je za mjesec april.
 
Twinning projekat “Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta” finansira EU iz sredstava IPA 2011 u iznosu od 1 milion eura, a provodi Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj. 
_______________________________________________________________________________