Aktuelnosti
Aktuelnosti
Univerzitet u Bihaću u postupku akreditacije
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta imenovala je Komisiju domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerziteta u Bihaću. Komisija je imenovana na osnovu prijedloga nadležne obrazovne vlasti, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.
 
Imenovana komisija ima pet članova od kojih su dva iz kategorije predstavnika akademske zajednice, jedan predstavnik privrede i prakse, međunarodni stručnjak i student. Svi stručnjaci su predloženi, odnosno imenovani sa Liste stručnjaka Agencije, utvrđene u skladu sa članom 49. Okvirnog zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Komisija stručnjaka, Univerzitet u Bihaću