Aktuelnosti
Aktuelnosti
Zasjedao Upravni odbor Agencije
U Banjaluci je 23.ožujka 2015.godine održana 30.sjednica Upravnog odbora Agencije.
 
Članovi Upravnog odbora, između ostalog,  usvojili su izmjene i dopune  Odluke  o kriterijima za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, te donijeli odluku o raspisivanju novog konkursa za izbor stručnjaka.
 
Upravni odbor usvojio je izmjene i dopune Statuta Agencije, a koje se odnose na nove termine predviđene za  izradu programa i izvještaja o radu institucija Bosne i Hercegovine. Na sjednici je data puna podrška aktivnostima EU Tvining projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta“ s ciljem postizanja planiranih rezultata i ciljeva projekta.
 
UO pokrenuo je  proceduru i zadužio Agenciju da obavijesti Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine o isteku mandata i zatraži  provođenje procedure za izbor i imenovanje četiri  člana UO kojima ističe mandat u julu 2015.godine.