Aktuelnosti
Aktuelnosti
Javne konsultacije
Banjaluka, 21.04.2015.godine- U skladu sa članom 6.Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, broj 81/06, 80/14), pozivamo vas da učestvujete u izradi Prednacrta Odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.
 
Proces javnih konsultacija otvoren je od 22.04.2015.godine do 06.05.2015.godine
Kontakt lice za konsultacije:
Marina Cicović
Tel:+387 51 430 510