Aktuelnosti
Aktuelnosti
Druga studijska posjeta Beču
Beč, 16.- 20. marta 2015.-Twinning projekt pod nazivom „Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija iz sredstava  IPA 2011 u iznosu od 1 milion eura, organizirao je drugu petodnevnu studijsku posjetu Beču za koordinatore za osiguranje kvaliteta iz Bosne i Hercegovine koji dolaze iz različitih visokoškolskih ustanova, i javnih i privatnih. Pored predstavnika različitih visokoškolskih ustanova, u studijskoj posjeti su učestvovala i dva predstavnika Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, te jedan predstavnik Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.
 
Posjeta je i ovog puta organizirana kao dio Komponente 3 Projekta: Implementacija sistema za upravljanje kvalitetom na visokoškolskim ustanovama, s ciljem da se razmjene iskustva iz prve ruke u oblasti osiguranja kvaliteta i upravljanja visokoškolskim ustanovama.
 
Učesnici iz Bosne i Hercegovine su tokom posjete imali prilike da čuju prezentacije zaposlenih u oblasti upravljanja kvalitetom sa Univerziteta u Beču, Bečkog univerziteta za ekonomiju i poslovne studije, Univerziteta za veterinu u Beču, Univerziteta za prirodne resurse i bionauke u Beču, FH Campus Wien i Privatnog univerziteta Webster Vienna, ali i da razgovaraju s predstavnicima Agencije za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrija i Saveznog ministarstva za nauku, istraživanje i privredu, te da čuju o upravljanju javnim univerzitetima, privatnim univerzitetima i univerzitetima za primjenjene nauke u Austriji.
 
Učesnici su održali kratku prezentaciju o sistemu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, te su diskutirali o najvećim izazovima s kojima se visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini suočava.
 
Učesnici su pripremili pojedinačne izvještaje sa glavnim nalazima studijske posjete. Oni su takođe obrazložili kako planiraju primjeniti i podijeliti ono što su naučili u svojim ustanovama i da li su se tokom studijske posjete javile ideje o mogućim oblicima suradnje. 
_______________________________________________________________________________