Aktuelnosti
Aktuelnosti
Usvojen Program rada Agencije
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 6. sjednici, održanoj 07. 05.2015. godine usvojilo je Program rada Agencije  za 2015. godinu.