Aktuelnosti
Aktuelnosti
Novi upis u Državni registar
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta upisala je još jednu ustanovu u  Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. U Registar je upisan Univerzitet u Tuzli.
 
Navedena visokoškolska ustanova upisana je na osnovu rješenja o akreditaciji koje donosi nadležna obrazovne vlasti, odnosno u konkretnom slučaju, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, te preporuke o akreditaciji koju je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Prethodno, kako je to i propisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija je za navedenu visokoškolsku ustanovu provela postupak ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji sa minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Nakon što je Agencija utvrdila usklađenosti rješenja o akreditaciji izvršen je upis u Državni registar. Rok važenja akreditacije za navedenu ustanovu  je šest godina.
 
Akreditacija je potvrda standarda kvaliteta rada visokoškolske ustanove u skladu sa Kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.
 
Državni registar predstavlja službenu evidenciju o akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini čije vođenje je prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u isključivoj nadležnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta.