Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održane obuke stručnjaka za akreditaciju sa Liste stručnjaka
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitetе u okviru Tvining projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvalitetе u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini“, koji financira Europska unija iz sredstava IPA 2011 u izosu od  1 milion eura, organizirala je 27. i 28. svibnja u Banjaluci obuke stručnjaka za akreditaciju sa Liste stručnjaka Agencije.
 
Ova aktivnost dio je komponente projekta pod nazivom „Potpora organiziranju evaluacija visokoškolskih ustanova i odabranih studijskih programa“, a provodi se u svrhu pripreme stručnjaka za postupke eksterne evaluacije u Bosni i Hercegovini. Cilj obuke je da stručnjacima pruži znanja, vještine i kompetencije neophodne za efikasno  i profesionalno provođenje akreditacije.
 
Dvije jednodnevne obuke  okupile su domaće stručnjake iz reda akademske zajednice, privrede i prakse te studente. U prvom, teoretskom dijelu, stručnjaci su upoznati sa pregledom zakonskog okvira za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini, kao i svrhom institucionalne akreditacije. Učesnici su informirani o proceduralnim koracima, ulogom, obvezama  i odgovornošću  komisije stručnjaka za akreditaciju, načinom izvještavanja  te principima profesionalnog ponašanja u radu komisije stručnjaka, Naglašeno je  da akreditacija predstavlja zajedničku odgovornost u Bosni i Hercegovini  koju, pored Agencije koja u ovim postupcima  ima važnu ulogu u  skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju,  dijele i nadležne  obrazovne vlasti, odnosno Agencija za akreditaciju RS. U okviru prezentacije kriterija za akreditaciju i načina njihovog ocjenjivanja,  istaknuta je jednaka važnost svakog od devet kriterijuma koje je utrvrdila Agencija. Oni su jedinstveni i obavezni za sve visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini i predstavljaju standarde koje visokoškolske ustanove treba da ispune da bi pokazale da mogu vjerodostojno da obavljaju obrazovnu djelatnost, a  što ocjenjuju nezavisni stručnjaci u komisijama za akreditaciju.
 
Opći teoretski dio bio je uvod u praktični dio obuke tokom kojeg je simulirana posjeta povjerenstva stručnjaka visokoškolskoj ustanovi. Učesnici su podijeljeni  u dvije grupe, povjerenstvo stručnjaka i  predstavnike visokoškolske ustanove. Tokom praktične vježbe, sudioici su prošli kroz glavne faze posjeta visokoškolskoj ustanovi, od analize samovaluacijskog izvješća na primjeru jednog kriterija, pripremnog sastanka povjerenstva, pa do samog intervjua povjerenstva sa predstavnicima visokoškolske ustanove i na kraju predstavljanja usmenog izvješća visokoškolskoj ustanovi kojim se završava posjet stručnjaka. Nakon praktične vježbe učesnici su dobili povratne informacije o dobrim stranama, ali i uočenim nedostacima sa preporukama kako riješiti i ponašati se u eventualnim spornim situacijma.
 
Novi krug obuka stručnjaka sa Liste Agencije planiran je 8.i 9. jula u Sarajevu.