Aktuelnosti
Aktuelnosti
Dokumenti iz Jerevana

Na Konferenciji ministara odgovornih za visoko obrazovanje Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA)/ Bolonjskog procesa i 4. Forumu o Bolonjskim politikama, koji su održani 14. i 15. maja u Jerevanu, Armenija, ministri su usvojili Jerevanski komunike i Izjavu Foruma o Bolonjskim politikama.

U tekstu Jerevanskog komunikea navedena su još tri važna dokumenta koja su stupila  na snagu za cijelo Evropsko područje visokog obrazovanja usvajanjem Komunikea:

Revidirani standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)

Evropski pristup za osiguranje kvaliteta zajedničkih programa

Revidirani Korisnički vodič ECTSa koji postaje službenim dokumentom EHEA
 
Dokumenti su dostupni ovdje 
 
Ministri su takođe primili k znanju i usvojili slijedeće važne dokumente:

Izvještaj Istraživačke grupe Evropskog područja visokog obrazovanja  o automatskom priznavanju  januar 2015

Izvještaj 2012-2015 Radne grupe BFUG-a o mobilnosti i internacionalizaciji

Revidirani dokument o Bolonjskom procesu: Budućnost  Evropskog područja visokog obrazovanja

Evropski pristup zajedničkim programima (Izvještaj)

Ovi  dokumenti su  dostupni na oficijelnoj web stranici EHEA: