Aktuelnosti
Aktuelnosti
Još dvije ustanove u Državnom registru
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta upisala je još dvije ustanove u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. U Registar su upisani Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar  i Sveučilište u Mostaru.
 
Navedene visokoškolske ustanovе upisane su na osnovu rješenja o akreditaciji koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije, te preporuka o akreditaciji koje je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Prethodno, kako je to i propisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija je za navedene visokoškolske ustanove provela postupak ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji sa minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Nakon što je Agencija utvrdila usklađenost rješenja o akreditaciji izvršen je upis u Državni registar.
 
Državni registar predstavlja službenu evidenciju o akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini čije vođenje je prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u isključivoj nadležnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta.

Lista akreditiranih visokoškolskih ustanova